Terug naar overzicht

Xenia

Xenia Perek ft. Arthur Guilleminot (produced by Vertoon)

(this program is in English, Dutch program text below)

Xenia is a metaphorical tale inspired by the life and oeuvre of artist Zubrowka. Views on gender, sexuality and individual power of the artist intersect anc create a climatic performance. A mix of performance art, documentary, music and costumes retell the long existent texture of Amsterdam’s queer scene.

Xenia serves the purpose to honor people while they are still among us; to retell the bits and pieces of Amsterdam’s Queer scene, with pit-stops between the historical and the present. It is a chance to view the scene in an unexpected and valuable trans-generational constellation.

The performance can be defined as empowering, androgynous, aspirational, immediate and fierce. It deems overlooked subject-matters of the LGBTQIA+ movement, psychic material, health and body-relation as necessary for bliss and emotional prosperity. The event is a quest for basic human rights.

Parts of the documentary „Just Call Me a Woman” are screened prior to the performance. The documentary features artists, dj’s, producers and nightlife creators related to Zu, broadcasting the icon herself. This work fetches testimonials of the vital 80’s and 90’s Amsterdam nightlife art production, forging the viewer into Zu’s genesis.

About the artist

Xenia Perek creates physical and mental scores located in nocturnal venues and nightlife. The sensorial imagery is for her the content and means of narration. Thus her shows are body-builded from momentums which can be seen separately, if not even as a photograph.

She surrounds herself by explicit stories, dreams, live situations, physical states, which she terms as dynamic instinctual material. Perek looks for the phenomena of lust for life, love or the equally important death drive. A non-dual psychoanalytical theory of libido is a central focus of her practice. She renders it through the use of symbols, non-logopedic discourse, non-symmetric logic, and motorics. Perek’s characters are creating various un/effectiveness and energy in the socio-economical world they have been placed in as a quest for negotiations on how we live.

Credits

This performance is co-produced by Vertoon.

The documentary „Just Call Me a Woman” is made by Celluloid Doc_, directed by Isabelle Ho-Kang-You (Vertoon) and filmed by Ashley Kruishaar.

Artist-Designer Arthur Guilleminot created the wearables.

Music Composer Abel Kroon developed sound for the piece.

 • Nederlandse tekst

  (Dit programma is Engels gesproken)

  Xenia is een metaforisch verhaal geïnspireerd op het leven en oeuvre van kunstenares Zubrowka. Opvattingen over gender, seksualiteit en individuele kracht van de kunstenaar kruisen elkaar en vormen de basis van de performance. Deze voorstelling, met onder meer performance kunst, documentaire film,  muziek en kostuums, vertelt de lang bestaande textuur van de Amsterdamse queer scene.

  Xenia dient om mensen te eren terwijl ze nog bij ons zijn; om details van de textuur van de Amsterdamse queer scene na te vertellen, met pitstops tussen het verleden en het heden. Het is een kans om de scene te ervaren in een onverwacht en generatie-overstijgend licht.

  De voorstelling kan worden gedefinieerd als empowerening, androgyn, ambitieus, in-het-moment en fierce. Over het hoofd geziene onderwerpen van de LGBTQIA+ beweging, psychisch materiaal, gezondheid en de relatie met het lichaam worden gepresenteerd als essentieel voor ons geluk en emotioneel welzijn. Het werk is een zoektocht naar fundamentele mensenrechten.

  Delen van de documentaire „Just Call Me a Woman” tonen Zu’s levensverhaal en getuigenissen van artiesten, dj’s, producers en makers van het Amsterdamse nachtleven in de 80’s en 90’s waar ze mee om ging.

  Over de makers

  Xenia Perek creëert zowel fysieke als mentale scores die hun grondslag vinden in het nachtleven, alsmede in de nacht in het algemeen. Het sensorische beeld is inhoud, evenals middel voor haar narratieven. Zodoende centreren haar performances rondom het lichamelijke en gerelateerde opbouwende momentums welke ook afgezonderd van het geheel gezien kunnen worden – nagenoeg refererend aan het stilstaand beeld van fotografie.

  Perek omringt zichzelf met expliciete verhalen, dromen, situaties en fysieke staten welke zij samenbrengt onder de noemer ‘dynamic instinctual material’ / ’dynamisch-instinctief materiaal’. Haar zoektocht naar het ‘lust for life’ fenomeen, liefde, maar ook zeker naar de eveneens belangrijke ‘death drive’ (die soms gezien wordt als desolaat en bruut wordt gemist).

  De non-duale opvattingen omtrent de psychoanalytische theorie van de libido is de focus van haar artistieke praktijk. Dit verwerkt ze via symboliek, non-verbaal discours, asymmetrische logica en motoriek. Perek’s personages creëren verschillende (on)effectieve spanningsvelden met de socio-economische maatschappij waar ze in geplaatst worden als een zoektocht naar onderhandelingen over hoe we leven.

  Credits

  Geproduceerd in samenwerking met Vertoon.

  De documentaire „Just Call Me a Woman” is een Celluloid Doc_, geregisseerd door Isabelle Ho-Kang-You (Vertoon) en gefilmd door Ashley Kruishaar.

  Kostuums door ontwerper Arthur Guilleminot.

  Muziek door Abel Kroon.

Dit programma heeft al plaatsgevonden