Terug naar overzicht

Symposium Refresh Amsterdam

Livestream vanuit Felix Meritis

Op vrijdag 12 december presenteert Amsterdam Museum i.s.m. Compagnietheater en andere Amsterdamse cultuurhuizen het online symposium Refresh Amsterdam, waarin kunstenaars en culturele instellingen met elkaar in gesprek gaan en het kunstklimaat van de stad kritisch onder de loep nemen. 

 

Op 11 december opende de tentoonstelling bij de eerste editie van Refresh Amsterdam, een tweejaarlijkse manifestatie rond Amsterdamse stadscultuur. Het thema van deze eerste editie is ‘sense of place’. In de tentoonstelling reflecteren vijfentwintig kunstenaars(collectieven) op de stad van nu. Zij brengen veranderingen in kaart en vertellen bijzondere verhalen over weinig belichte kanten van de stad. Deze eerste editie van Refresh Amsterdam wordt georganiseerd samen met Amsterdamse cultuurhuizen: De Appel, CBK Zuidoost, Compagnietheater, OSCAM, Rijksakademie van beeldende kunsten, SEXYLAND en The Black Archives.

 

De samenwerkingen en interacties tussen makers en culturele instellingen in de stad is één van onze focuspunten in de publieksprogrammering bij de tentoonstelling. Zo organiseerden we eerder dit jaar een rondetafelgesprek met de directeuren van de partnerinstellingen rond de kwestie: ‘De stad verandert. De vraag is: hoe veranderen culturele instellingen mee?’ Dit gesprek diende uiteindelijk als eerste oriëntatie voor het Refresh Symposium dat we op vrijdag 12 februari 2021 van 12:00-17:00 live zullen uitzenden vanuit Felix Meritis. In dit symposium brengen we makers en culturele instellingen samen om het kunstklimaat van de stad kritisch onder de loep te nemen. De uitwisseling tussen deze verschillende spelers staat hierin voor ons centraal.

 

PROGRAMMA
12:00 – 12:10 Welkom
12:10 – 12:30 Presentatie – Verdedig Noord
12:30 – 13:00 Panel 1: Makers & Woon- en werkruimtes. Met Massih Hutak, Tim Vermeulen, Fana Richters en Nadia Benchagra.
13:30 – 14:15 Panel 2: Makers & Labels. Met Bas Kosters, Clayde Menso, Sioejeng Tsao en Christian Guerematchi.
14:15 – 14:30 Performance: Don’t Hit Mama
14:30 – 15:15 Panel 3: Makers & Machtsstructuren. Met Mechteld Jungerius, Annet Zondervan, Raquel van Haver en Nagaré Willemsen.
15:15 – 15:30 Pauze
15:30 – 15:45 Column – Abdelkader Benali
15:45 – 16:30 Panel 4: Makers & Organisaties. Met o.a. Laurien Saraber en Henriëtte Post.
16:30 – 17:00 Afsluiting

 

Bekijk het programma hier:

 • Panel 1: Makers & Woon- en werkruimtes

  Met Massih Hutak, Tim Vermeulen, Fana Richters en Nadia Benchagra.

  De stad is een culturele en creatieve broedplaats en internationale voedingsbodem, en daarmee een aantrekkelijke plek voor creatievelingen om zich te vestigen. We reflecteren op de positieve ontwikkelingen, maar ook de impact op Amsterdamse wijken zoals Zuid-Oost of Noord, waar het voor veel bewoners langzaam niet meer te betalen wordt om daar te blijven. Het broedplaatsenbeleid van de Gemeente Amsterdam staat onder druk: hoe zorgen we ervoor dat er voor makers betaalbare woon- en werkruimte beschikbaar blijft? En hoe bouwen we duurzame relaties met culturele broedplaatsen en de bewoners van de wijken waar ze in gesitueerd zijn? In hoeverre blijven we internationale relaties voeden zonder hierbij de lokale maker weg te concurreren?

 • Panel 2: Makers & Labels

  Met Bas Kosters, Clayde Menso, Sioejeng Tsao en Christian Guerematchi.

  Vanuit fondsen en instellingen zien we de term ‘urban arts’ van tijd tot tijd vallen. Deze en andere labels stoppen de hedendaagse, stedelijke maker in een bepaald hokje, en bakenen daarmee af onder welke vorm van ‘kunst’ zij vallen. Ook het nachtleven, dat juist zo belangrijk is voor het floreren van de culturele sector, blijft structureel buiten het domein van ‘kunst’ vallen. Hoe kunnen we dit soort termen en categoriseringen kritisch benaderen? Welke implicaties liggen er ten grondslag aan soortgelijke labels? Waar lopen makers tegenaan, en wat werkt juist wel goed in de sector?

 • Panel 3: Makers & Machtsstructuren

  Met Mechteld Jungerius, Annet Zondervan, Raquel van Haver en Nagaré Willemsen.

  Door middel van verschillende codes en criteria wordt er binnen de culturele sector gewerkt aan structurele verbetering. Hoewel er van binnenuit lijkt te worden gewerkt aan een meer inclusieve en eerlijke sector zien we toch regelmatig voorbeelden die erop wijzen dat deze doelstellingen nog verre van behaald zijn, en dat door machtsstructuren en netwerken er weinig lijkt te veranderen. Buiten de kaders van de instituten wordt vanuit verschillende initiatieven de nodige kritiek op de sector geuit. Hoeveel ruimte is er voor institutionele kritiek, zowel binnenin als van buiten de instituten? Wat gaat er goed in de verhouding tussen instituut en maker, en waar zitten de punten die drastische verandering behoeven?

 • Panel 4: Makers & Organisaties

  Met o.a. Laurien Saraber en Henriëtte Post.

  Op basis van de bevindingen van de vorige panels gaan we In dit panel gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van verschillende fondsen en beroepsorganisaties over hun relatie tot en verantwoordelijkheid naar makers. Fondsen en makers hebben elkaar nodig, en bepalen gezamenlijk het landschap waarin ze werken. Hoe zien de makers en fondsen hun wederzijds afhankelijke relatie en welke knelpunten komen ze tegen? In hoeverre kunnen beroepsorganisaties hier een rol in spelen? Hoe bewegen we naar een culturele sector waarin de fluïde maker los van beklemmende categorieën kan bestaan (zowel in zijn verschillende uitingen als identiteiten)?

Dit programma heeft al plaatsgevonden