Terug naar overzicht

Shrew her

DE QUEER BLIK OP HETERO TRADITIES

Shrew Her Ira Kip

Wat is Gender identiteit en hoe kunnen wij onze gender normen opnieuw bepalen in de 21ste eeuw?

Shrew Her diende zich aan toen in 2015 president Obama de wet tekende voor ‘same-sex marriage’, dat in Nederland al mogelijk was sinds 2001. De vreugde was immense en de overwinning voor de liefde was een feit. Na de overwinning zegt president Obama in zijn speech, Wanneer allen gelijk behandeld worden, zijn we allemaal vrijer.’

Geïnspireerd hierop ontwikkelt theatermaker Ira Kip haar voorstelling Shrew Her.

Met de vraag; wat bereik je wanneer je toegang krijgt tot een traditioneel instituut en of systeem, in dit geval het huwelijk,  wordt het inclusief of moeten we opzoek gaan naar een nieuwe vorm van emancipatie? Ook vraagt Ira zich af in hoeverre huidige tradities nog toepasbaar zijn in onze samenleving én binnen een LGBTQ+ context? Met deze vraag gaat zij in gesprek met verschillende LGBTQ+ individuen en verzamelt ze persoonlijke verhalen die ze parallel aan één van Shakespeare ‘s meest controversiële toneelstukken legt en wel Taming of the Shrew.

In Shakespeare’s Taming of the Shrew worden de vrouwen gestuurd door de mannen, hebben tradities de voorhand en staat welvaart boven individueel geluk en ware liefde. Vanuit een queer-lens onderzoekt Ira hoe wij onze identiteit en authenticiteit kunnen waarborgen in een wereld waarin tradities, religie en gender normen onze maatschappij conditioneren, gekoppeld aan de invloeden van de digitale wereld die het sociaal weefsel van onze samenleving verscheurt.

Shrew Her is een multidisciplinaire theatervoorstelling met invloeden uit de mode, dancehall muziek en visual media en wordt gespeeld door 5 LGBTQ+ acteurs die hun persoonlijk verhalen delen en Taming of the Shrew gebruiken als leidraad. Shrew Her nodigt het publiek uit om een participerende rol spelen te spelen en hen deelgenoot te maken van het proces tijdens de voorstelling en de randprogrammering.

Hiermee stimuleert Shrew Her een dialoog waar gereflecteerd kan worden op ‘gevoelige thema’s’ waarbij grenzen worden beslecht en de automatische aannames over genderidentiteit worden getoetst. Het belang van Shrew Her is het doorbreken van vastgeroeste patronen in gender denken en doen. Na elke voorstelling zal er een korte nagesprek worden gehouden.

De voorstelling duurt 75 min zonder pauze!

Randprogrammering – Q&A

Als voorbereiding organiseert WeThePeople de avond Q&A (Queer & Appetite) waar Ira samen met dichter Smita James op voorhand in gesprek gaan met mensen uit verschillende communities over de thema’s uit onze voorstelling. Deze avonden zijn onderdeel van onze randprogrammering die al plaatsvindt voordat het publiek naar de voorstelling komt.

Hiermee wilt WeThePeople op voorhand een breed publiek interesseren, om te toetsen wat er onderling speelt en welke ideeën er leven t.a.v. het onderwerp. In een veilige omgeving is er ruimte om je persoonlijke verhaal te delen. Deze avonden worden gehouden op verschillende locaties en zijn publiekelijk toegankelijk.

Betrokkenheid is essentieel. Met Shrew Her willen wij ruimte creëren waarbij de bezoeker zich niet alleen welkom voelt maar ook het gevoel heeft onderdeel te zijn van een movement. Het aangaan van samenwerkingsverbanden is daarom ook essentieel opdat er verschillende uitingen zijn waarbij de kijker zich in kan herkennen of mee kan verbinden via het stuk.

 

Nagesprek

Shrew Her biedt stof tot nadenken en napraten.

Daarom organiseren we i.s.m. Impact Makers een nagesprek, aansluitend aan de voorstelling. Theatermaker Ira Kip, zal o.l.v. van moderator Simone Zeefuik, samen met haar spelers en het publiek,  in gesprek gaan over de thema’s uit de voorstelling.

Het nagesprek is de manier om een dialoog te stimuleren over gender normatief gedrag en oude tradities in onze samenleving. Ook biedt het nagesprek de toegankelijkheid tot het proces van de maker en haar inhoudelijke en artistieke keuzes.

MODERATOR: SIMONE ZEEFUIK

 • Stichting We The People

  Stichting We The People

  WTP is het initiatief van theatermaker Ira Kip. Geboren in Amsterdam met Caribische roots studeert zij aan de Theaterschool. In New York behaalt zij haar Master Degree in regie aan The New School for Drama, waarna zij aldaar werkt als regisseur. Samen met haar zus Ayra Kip startte zij het zeer succesvolle en grootste kunst-educatie programma binnen het Nederlands Caribisch koninkrijk: Art Rules. In het werkproces is Ira is altijd op zoek naar de verbindende factor.om een transculturele brug te slaan. Binnen het Nederlands Culturele landschap deze blik zeer waardevol en zeker noodzakelijk. Diversiteit en inclusie wordt in de programmering vooral uitgewerkt middels incidentele projecten, terwijl het essentieel is dat de dynamiek tussen de verschillende groepen gestimuleerd wordt én blijft.

  WTP implementeert totale inclusie als doel van al haar activiteiten en uitingsvormen waarmee zij een breed publiek wil aanspreken. Omdat WTP zich maatschappelijk wil positioneren en multidisciplinair werkt maakt het gebruik van alle mogelijke communicatiekanalen. Deze multidisciplinaire methode gebaseerd op publieke input is essentieel voor ons proces

   

  De stichting WTP kent een zeer betrokken bestuur en een hecht team aan medewerkers:

  Bestuursleden: Raoul Galarraga (Gemeente Amsterdam), Wesley Texel (Jamrock & Encore),Tamara Bahia (Bahia Bahia Agency), Mauriel Lamp (Jurist Deloitte)

  Advies Raad: Jarrod Francisco (directeur Likeminds), Arthur Kibbelaar (Secretaris Buitenlandse zaken), Edson Sabajo (Patta), Aruna Vermeulen (HipHopHuis Rotterdam)

  Artistiek leider: Ira Kip

  Zakelijk leider: Hetty van der Wal

  Productieleider: Nina Haanappel

  Impact Maker: Bernadette Kuiper

Dit programma heeft al plaatsgevonden