Terug naar overzicht

N>A>M> (NON ALIGNED MOVEMENT)

Christian Guerematchi

(This program is in English, Nederlandse tekst onderaan)

A Balkan Afro-Futuristic fantasy: for generations, certain cultural codes have been suppressed. To counter this development, a certain people hid their cultural codes in time-capsules. Those capsules have been spread out through time and space. Every cyclic completion somebody has to perform a ritual in order to let the message free.

The dance-solo N>A>M> (Non Aligned Movement) is an artistic search for the black European identity and codes of the black body. Both the choreographer Christian Guerematchi and the musician Shishani have roots in Europe and Africa. They take inspiration from their own backgrounds, movements and sounds from the African diaspora. In N>A>M> (Non Aligned Movement) they embark on an epic and Afro-futuristic journey to the Balkans.

N>A>M> (Non Aligned Movement) is part of the broader movement and sound research – Epistemologies of The Body wherein the focus lies on stories about the black body. The title N>A>M> (Non Aligned Movement) is inspired by the Movement of Non-Alignment from the 1960’s, which played an important part in the process of decolonization and the independence movements from the so-called third world countries.

Shishani is a vocalist, guitarist, and song-writer who grew up in The Netherlands with Namibian and Belgian roots. In her work, she brings all those worlds together. She won several prizes for her work at home and abroad and she tours internationally. With her quartet Namibian Tales she researched musical traditions from the SAN people in the Kalahari desert, this in collaboration with UNESCO.  She does different kinds of collaborations with performing artists from theatre, spoken word, and dance. Shishani’s education is in Anthropology and Musicology and as an artist and activist her work sheds light on social questions.

About the artist

Christian Guerematchi is born in Maribor, Slovenia, then Yugoslavia. He has Eastern European as well as Central African Roots. After graduating from the Ballet Conservatory he joined the National Ballet in Maribor (Edward Clug). As a dancer, he also worked with companies like Ballet Kiel (Germany) and Compagnie Thor (Brussels). Christian works and lives in the Netherlands since 2006 and since 2008 he is associated with ICK Amsterdam (Emio Greco and Pieter C. Scholten). Because of his interest in the voice he works in Amsterdam with choreographers like Nicole Beutler. Between 2016 en 18 he followed a propaedeutic year at the University of Amsterdam – Theatre Studies. This broadened his view on the performance-making process. His development as a maker has been influenced by several artistic collaborations. Some of those with: World Opera Lab and Keren Rosenberg. The performance White Noise in collaboration with the spoken word artist OTION has been Christian’s first bigger and self-produced project.

Credits

Concept/Choreography/production: Christian Guerematchi

Music/Sound: Shishani

Text/Dramaturgy: Gita Hacham

Costumes/Design: Jonathan Ho

Creative Director: PINKB!NK

Photography: Alwin Poiana

Made possible by: ICK Amsterdam & AFK

 • Nederlandse tekst

  A Balkan Afro-Futuristic fantasy: generaties lang worden culturele codes systematisch onderdrukt en om dit tegen te gaan heeft een volk gecodeerde informatie in tijdcapsules verstopt. De capsules zijn verspreid door tijd en ruimte. Om de zoveel tijd moet iemand een symbolisch ritueel doen om de boodschap weer te laten vrij komen.

  De danssolo NAM – Non – Aligned Movement is een zoektocht naar de zwarte Europese identiteit en de codes van het zwarte lichaam. Choreograaf Christian Guerematchi en muzikante Shishani hebben beide wortels in zowel Europa als Afrika. Ze laten zich voeden door hun eigen achtergrond en de stemmen en bewegingen van de Afrikaanse diaspora en gaan ze in NAM – Non – Aligned Movement op een epische afrofuturistische reis naar de Balkan.

  De voorstelling is het eerste gedeelte van het bredere bewegings- en stemonderzoek Epistemologies of The Body, waarin de klemtoon ligt op verhalen over het zwarte lichaam. De titel NAM – Non – Aligned Movement is geïnspireerd op de beweging van ‘niet gebonden landen’ uit de jaren ‘60 die een rol hebben gespeeld in de dekolonisatie van de wereld en de onafhankelijkheidsstrijden van zogenaamde derdewereldlanden.

  Shishani is vocalist, gitarist en songwriter met roots in Namibië & België, maar groeide voornamelijk op in Nederland. In haar werk brengt ze deze werelden samen. Ze heeft verscheidene prijzen gewonnen voor haar werk in het binnen- en buitenland en tourt internationaal. Met haar kwartet Namibian Tales onderzocht ze muzikale tradities van de San mensen in de Kalahari woestijn in samenwerking met UNESCO. Ze doet verscheidene samenwerkingen met artiesten uit theater, spoken word en dans. In opleiding is ze antropoloog & musicoloog en als artiest & activist belicht ze sociale vraagstukken in haar werk.

  Over de makers

  Christian Guerematchi is geboren in Maribor, Slovenië, toen Joegoslavië. Hij heeft naast Oost Europese ook Centraal Afrikaanse roots. Na afronding van het balletconservatorium is hij lid geworden van het nationale ballet Maribor/Slovenië onder de leiding van Edward Clug. Als danser werkte hij o.a. bij het Ballet Kiel in Duitsland en bij Compagnie Thor in Brussel. Sinds 2006 woont en werkt Christian in Nederland en sinds 2008 is hij gelieerd aan ICK Amsterdam. Door zijn interesse voor de stem werkt hij in Amsterdam o.a. voor Nicole Beutler Projects. Tussen 2016 en 18 heeft hij de propedeuse theaterwetenschappen gedaan op de UvA, wat hem een nieuwe kijk op het maakproces opende. Als maker heeft hij ervaring opgebouwd in een aantal samenwerkingen en choreografieën, o.a. met World Opera LAB en Keren Rosenberg. White Noise in samenwerking met de spoken word artiest Otion in 2019, was zijn eerste grotere en eigen geproduceerde voorstelling.

  Credits

  Concept/choreografie/productie: Christian Guerematchi

  Muziek/geluid: Shishani

  Tekst/Dramaturgie: Gita Hacham

  Kostuums/Design: Jonathan Ho

  Creative Director: PINKB!NK

  Fotografie: Alwin Poiana

  Mogelijk gemaakt door: ICK Amsterdam & AFK

Dit programma heeft al plaatsgevonden