Terug naar overzicht

louder than words

The Prince Claus Laureates tell their stories

(Dit programma is Engelstalig. Scroll verder voor de Nederlandse tekst)

On 3 December at Louder than Words, seven extraordinary women from around the globe share how their work in culture has an impact on their societies. From an independent filmmaker in Thailand to one of Sudan’s leading modernist painters to a taboo-breaking writer from Ecuador, all seven speakers are Laureates of the 2019 Prince Claus Awards.

We’ll be joined by Principal Prince Claus Laureate Kamala Ibrahim Ishag (visual artist, Sudan), Prince Claus Laureates Paulina Suárez of Ambulante (documentary film organisation, Mexico), Mariam Kamara (architect, Niger), Bill Kouélany (visual artist, writer, Congo-Brazzaville), Djamila Ribeiro (philosopher, Brazil), Anocha Suwichakornpong (filmmaker, Thailand), and Next Generation Prince Claus Laureate Mónica Ojeda Franco (writer, Ecuador).

The evening will be hosted by international broadcast journalist Ghida Fakhry with performances by award-winning singer and pianist Karsu.

Louder than Words is made possible through a collaboration between the Prince Claus Fund and Amerpodia, with the support of the Amsterdam Fund for the Arts.

What are the Prince Claus Awards?

The Prince Claus Awards honour visionary individuals and organisations for their excellent, ground-breaking work in fields of culture and development. The Awards Ceremony will take place on 4 December 2019 at the Royal Palace Amsterdam. Read More

Related events: A solo exhibition featuring the work of Principal Prince Claus Laureate Kamala Ibrahim Ishag – Women in Crystal Cubes – opens on 31 October at the Prince Claus Fund Gallery in Amsterdam.


(Nederlands)

Op 3 december vertellen zeven bijzondere makers uit alle windstreken hoe hun culturele werk impact op hun samenleving heeft. Van ondermeer een onafhankelijke filmmaker uit Thailand tot één van Soedans meest invloedrijke moderne kunstschilders tot een taboedoorbrekende schrijver uit Ecuador: deze zeven vrouwen zullen dit jaar geëerd worden met Prins Claus Prijzen. En ze zijn ook te horen bij Louder than Words.

De sprekers zijn Prins Claus Hoofdlaureaat Kamala Ibrahim Ishag (beeldend kunstenaar, Soedan), Prins Claus Laureaten Paulina Suárez van Ambulante (documentaire filmorganisatie, Mexico), Mariam Kamara (architect, Niger), Bill Kouélany (beeldend kunstenaar, schrijver , Congo-Brazzaville), Djamila Ribeiro (filosoof, Brazilië), Anocha Suwichakornpong (filmmaker, Thailand) en de Next Generation Prins Claus Laureaat Mónica Ojeda Franco (schrijver, Ecuador).

De avond wordt gepresenteerd door internationale televisiejournalist Ghida Fakhry met optredens van de bekroonde zangeres en pianiste Karsu. Louder than Words wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen het Prins Claus Fonds en Amerpodia, met de steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Wat zijn de Prins Claus Prijzen?

De Prince Claus Prijzen huldigen visionaire personen en organisaties voor hun uitstekende, baanbrekende werk op het gebied van cultuur en ontwikkeling. De prijsuitreiking vindt plaats op 4 december 2019 in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Lees verder.

Gerelateerde evenementen: Een solotentoonstelling met het werk van Hoofdlaureaat Kamala Ibrahim Ishag – Women in Crystal Cubes – opent op 31 oktober in de Prins Claus Fonds Gallery te Amsterdam.


Look back lasts year’s program:

 • Principal Laureate Kamala Ibrahim Ishag

  (For English text see below)

  Prins Claus Hoofdlaureaat Kamala Ibrahim Ishag (Omdurman, Soedan, 1939)

  Kamala Ibrahim Ishag speelt al sinds 1960 een voortrekkersrol in de Afrikaanse beeldende kunst. Ze was een van de eerste vrouwen die afstudeerden aan de Academie voor beeldende en toegepaste kunst in Khartoem. In 1960 speelde ze een grote rol in de ontwikkeling van de moderne kunstbeweging in Soedan. Ze was betrokken bij de Khartoum School, die teruggreep op Arabische en Afrikaanse tradities om een moderne artistieke identiteit te creëren voor het land, dat toen nog niet zo lang onafhankelijk was. Tien jaar later waren de ideeën van Ishag tot volle wasdom gekomen. Zij verwierp de nadruk van de Karthoum School op erfgoed en een door mannen gedomineerd wereldbeeld. Met een aantal van haar studenten richtte ze een groep op, die later bekend werd als de Crystalist Group. In hun manifest (1976) werd de wereld omschreven als oneindig en onbegrensd, als een kristal met zijn transparanten, veelhoekigheid en schitteringen. In haar eigen werk richt zij zich op de ongrijpbare aspecten van vrouwenlevens in Soedan en andere Afrikaanse landen en de Arabische wereld. Haar interesse in de levens van vrouwen leidde tot veldonderzoek en het creëren van omvangrijke schilderijen van de zār, een traditioneel Soedanees vrouwenritueel, waarin de vrouwen door een geest bezeten worden en in trance raken. De grote invloed van de werken van William Blake en Francis Bacon is terug te zien in Ishags portretten van misvormde figuren. Ishag zet zich nog steeds actief in voor exposities van jongere generaties vrouwelijke kunstenaars. Ze neemt deel aan de huidige sociale bewegingen waarin vrouwen een centrale, zichtbare rol spelen. Als intellectuele katalysator en rolmodel blijft zij een jongere generatie Soedanese kunstenaars inspireren.

   

  (English)

  Principal Prince Claus Laureate Kamala Ibrahim Ishag (Omdurman, Sudan, 1939)

  Kamala Ibrahim Ishag has been a pioneer in African visual art since the 1960s. Among the first women to graduate from the College of Fine and Applied Art in Khartoum, in 1960 she was a foundational figure in the modern art movement in Sudan. She was associated with the Khartoum School, which forged a modern artistic identity for the newly independent nation, drawing on both its Arab and African traditions. A decade later, Ishag’s ideas had evolved. She rejected the Khartoum School’s emphasis on heritage and its seemingly male-dominated world view. With a number of her students, she founded what came to be known as the Crystalist Group. Their manifesto (1976) characterised the world as infinite and unbounded, like a crystal with its transparencies, multiple angles and reflections. Her own work has focused on the intangible aspects of women’s lives in Sudan, Africa and the Arab worlds. Her interest in women’s lives led to field research and large-scale paintings of Zār, a traditional Sudanese women’s ceremony that entails spirit possession and trance-like performance. The works and writing of William Blake and Francis Bacon were a large influence in Ishag’s portraits of distorted figures. Ishag has remained active in organising exhibitions with younger generations of women artists. Hence her participation in current social movements where women play a central, visible role. She continues to be an intellectual catalyst and inspirational force among a younger generation of Sudanese artists.

 • Laureate Ambulante

  (For English text see below)

  Prins Claus Laureaat Ambulante (Mexico-stad, Mexico, 2005)

  Ambulante ondersteunt de productie en distributie van documentaires met als doel sociale verandering teweeg te brengen. Hun reizende filmfestival is het grootste van het land en de voorstellingen zijn grotendeels gratis. Met het educatieprogramma ‘Ambulante Beyond’ brengt het festival films en opleidingsprogramma’s op plekken in Mexico waar ze niet of nauwelijks beschikbaar zijn. Er wordt op diverse locaties gedraaid: in bioscoopcomplexen, buurthuizen, parken, het Senaatsgebouw en zelfs in metrostations. Na de voorstellingen zijn er discussies met de makers en lokale ngo’s, met daaraan gekoppeld workshops, seminars en forums. De workshops van Ambulante Beyond vinden plaats in boerendorpen en inheemse gemeenschappen. Ze steunen het maken van onafhankelijke films, zorgen voor materiaal en opleiding voor jonge mensen en stimuleren hen hun eigen visie te vormen en hun eigen stem te ontdekken. Ambulante is opgericht door Gael García Bernal, Diego Luna, Elena Fortes en Pablo Cruz. De huidige leiding wordt gevormd door Paulina Suarez (directeur), Roxana Alejo (uitvoerend directeur), Meghan Monsour (programmadirecteur) en María Inés Roqué (directeur productie en educatie).

  (English)

  Prince Claus Laureate Ambulante (Mexico City, Mexico, 2005)

  Ambulante supports the creation and dissemination of documentary films in a way that stimulates social change. Its travelling documentary festival is the largest in the country and the majority of its shows are free. Through the festival and its education programme, Ambulante Beyond, the organisation brings films and training to places in Mexico where they are rarely available. During the festival, screenings are held in numerous diverse venues from multiplex cinemas to community halls, public parks, the national Senate building and even metro stations. Screenings are followed by discussions with filmmakers and local NGOs, and linked to workshops, seminars and forums. Ambulante Beyond’s workshops, which take place in rural and indigenous communities, foster independent filmmaking, provide equipment and training to young people, and encourage independent visions and voices. Founded by Gael García Bernal, Diego Luna, Elena Fortes and Pablo Cruz, Ambulante is run by Paulina Suárez (director), Roxana Alejo (director of operations), Meghan Monsour (programming director) and María Inés Roqué (production and education director).

   

 • Laureate Anocha Suwichakornpong

  (For English text see below)

  Prins Claus Laureaat Anocha Suwichakornpong (Chonburi, Thailand, 1976)

  Anocha Suwichakornpong is een experimentele filmmaker die de grenzen verlegt van esthetiek, vocabulaire en vorm om het hedendaagse Thailand en zijn geschiedenis onder de loep te nemen. Haar films gaan over diverse onderwerpen als een bespiegeling over patriarchaat en artistieke expressie (Mundane History, 2009) en een onderzoek naar geschiedenis en het geheugen (By the Time it Gets Dark, 2016). In 2017 won zij als eerste vrouw de prijs voor Beste Regisseur van de Thaise National Film Association. Suwichakornpong spant zich in voor de bevordering van de onafhankelijke film in Zuidoost-Azië. Ze doceert in Thailand en diverse andere landen. Haar bedrijf, Electric Eel Films, produceert films van opkomende talenten en beginnende regisseurs. Zij is tevens medeoprichter (2017) en artistiek directeur van Purin Pictures, een filmfonds dat ondervertegenwoordigde meningen voor het voetlicht wil brengen, in het bijzonder van vrouwelijke filmmakers.

   

   

  (English)

  Prince Claus Laureate Anocha Suwichakornpong (Chonburi, Thailand, 1976)

  Anocha Suwichakornpong is an experimental filmmaker who pushes the boundaries of aesthetics, vocabulary and form to reflect on contemporary Thailand and its history. Her films have ranged from an early meditation on patriarchy and artistic expression (Mundane History, 2009) to an exploration of memory and history (By the Time it Gets Dark, 2016). In 2017 she was the first woman to win the Best Director award from the Thailand National Film Association. Suwichakornpong is actively involved in stimulating independent filmmaking in South East Asia. She teaches locally and internationally. Her company, Electric Eel Films, also produces works by emerging talents and first-time directors. She co-founded (2017) and is artistic director of Purin Pictures, a film fund committed to promoting underrepresented voices, particularly female filmmakers.

 • Laureate Bill Kouélany

  (For English text see below)

  Prins Claus Laureaat Bill Kouélany (Brazzaville, Congo-Brazzaville, 1965)

  Bill Kouélany is een toonaangevende figuur in de kunstwereld van Congo-Brazzaville en was de eerste vrouw uit de sub-Sahara die werd uitgenodigd om te exposeren op documenta. Op fantasievolle wijze verbindt zij verschillende disciplines, van het geschreven woord tot collages, van schilderkunst en decorontwerp, en behandelt een breed scala aan onderwerpen. In 2012 richtte Kouélany Les Ateliers Sahm op, een uniek hedendaags kunstencentrum in Congo-Brazzaville. Het brengt kunstenaars samen om te experimenteren en ideeën uit te wisselen, maar biedt hun ook ruimten en materialen om in diverse disciplines te kunnen werken. Kouélany zet zich in voor jonge kunstenaars en gendergelijkheid en creëert kansen voor vrouwen door middel van beurzen voor kunstbenodigdheden. Zij was ook de initiatiefnemer van de RIAC: een jaarlijks één maand durend evenement met performances, workshops en seminars door internationale experts en een residentieprogramma voor Afrikaanse en internationale kunstenaars om samen te werken met Congolese kunstenaars aan specifieke thema’s. Ateliers Sahm verzorgt ook wekelijkse workshops ter ondersteuning van kwetsbare kinderen. Daarnaast organiseert zij de deelname van jonge kunstenaars aan het fringe festival van de Dakar Biënnale, dat hen kan helpen een carrière op te bouwen.

   

  (English)

  Prince Claus Laureate Bill Kouélany (Brazzaville, Congo-Brazzaville, 1965)

  Bill Kouélany is a leading figure in the arts in Congo-Brazzaville and was the first sub-Saharan woman invited to participate in documenta. She brings together multiple art forms, from writing and collage to painting and stage design, in imaginative ways that respond to a wide range of issues. In 2012 Kouélany founded Les Ateliers Sahm, a contemporary art centre that is unique in Congo-Brazzaville. It not only brings artists together to experiment and exchange ideas, it also provides space and materials for them to work in a wide variety of disciplines. Kouélany is committed to fostering young artists and to gender equality, creating opportunities for women through scholarships for art materials. Kouélany initiated RIAC, an annual month of performances, workshops and seminars by international experts as well as a residency programme that invites African and international artists to work with Congolese artists on specific themes. Ateliers Sahm also runs weekly workshops that support vulnerable children. In addition, she organises the participation of young artists in Dakar Biennale’s fringe programme, advancing their careers.

   

 • Laureate Djamila Ribeiro

  (For English text see below)

  Prins Claus Laureaat Djamila Ribeiro (Santos, Brazilië, 1980)

  Djamila Ribeiro is een intellectueel, schrijver, filosoof en activist voor sociale rechtvaardigheid. Zij is een van de meest invloedrijke figuren in de Afro-Braziliaanse beweging voor vrouwenrechten. Als prominent essayist was zij een van de 51 schrijvers uit 25 landen die werd uitgenodigd een bijdrage te leveren aan The Freedom Papers (2018). Ze is de auteur van twee invloedrijke boeken, waaronder Quem tem medo do feminism negro? (Wie is bang voor zwart feminisme?, 2018), gebundelde artikelen over onderwerpen als sociale mobilisatie, raciaal quotabeleid en het ontstaan van zwart feminisme in Brazilië en Amerika. Ribeiro zet zich in voor de verspreiding van andermans ideeën, o.a. door middel van een redactioneel initiatief: Sueli Carneiro’s Seal. Haar boek Lugar de Fala (De rol van het vrije woord) was de eerste publicatie van Feminismos Plurais (Meervoudige feminismen), een collectie binnen Sueli Carneiro’s Seal, dat het werk van zwarte schrijvers publiceert voor een redelijke prijs. Ribeiro is online columnist en blogger, en schrijft regelmatig in het dagblad Folha de São Paulo en in Marie Claire.

   

  (English)

  Prince Claus Laureate Djamila Ribeiro (Santos, Brazilië, 1980)

  Djamila Ribeiro is a public intellectual, writer and philosopher, a social justice activist, and one of the most influential leaders in the Afro-Brazilian women’s rights movement. A prolific essayist, Ribeiro was one of 51 authors from 25 countries invited to contribute to The Freedom Papers (2018). She is the author of two significant books including Quem tem medo do feminismo negro? (‘Who is afraid of black feminism?’, 2018), a collection of articles on topics such as social mobilisation, racial quota policies, and the origins of black feminism in Brazil and America. Ribeiro is committed to sharing the thinking of others, through the editorial initiative, Sueli Carneiro’s Seal. Ribeiro’s book, Lugar de Fala (‘Place of Speech’) was the first publication of Feminismos Plurais (Plural Feminisms), a collection within Sueli Carneiro’s Seal that publishes black writers’ works at affordable prices. Ribeiro is an online columnist, blogger and regular columnist for the daily paper Folha de Sao Paulo and Marie Claire Magazine.

   

 • Laureate Mariam Kamara

  Prins Claus Laureaat Mariam Kamara (Niamey, Niger, 1979)

  Mariam Kamara wil door middel van architectuur de gemeenschap dienen en het leven van de mensen ten goede veranderen. Na een zevenjarige carrière in de informatica raakte ze ervan overtuigd dat ze als architect meer voor de mensen kon betekenen, en ging architectuur studeren. Haar eerste bouwproject in Niger was een huizencomplex ten behoeve van het steeds groeiende inwonertal van de stad. Het ontwerp was geïnspireerd door prekoloniale tradities met een aversie tegen woontorens en gericht op compacte gebouwen van twee of drie verdiepingen, die veel privacy bieden, maar verbonden zijn door gemeenschappelijke ruimtes. Kamara werkt nauw samen met lokale bouwkundigen en ambachtslieden en maakt gebruik van lokale materialen om tot duurzame oplossingen te komen. Met haar ontwerpen voor openbare ruimten creëert zij meer bewegingsvrijheid voor vrouwen in deze islamitische cultuur.

   

  (English)

  Prince Claus Laureate Mariam Kamara (Niamey, Niger, 1979)

  Mariam Kamara uses architecture as a means to serve communities and improve lives. Although she acquired a Master’s degree in computer science and worked for seven years in IT, she became convinced she could achieve more for people through architecture and went back to school to become an architect. Her first built project in Niger was a housing complex designed to serve the city’s expanding population. It drew inspiration from pre-colonial traditions, rejecting high-rise towers in favour of compact 2- and 3-storey homes that offer both intimate, private spaces and communal areas. Kamara works closely with local professionals and craftspeople, adapting local building materials to create sustainable solutions. Her designs for public spaces give women in this dominantly Muslim culture more freedom of movement.

 • Next Generation Laureate Mónica Ojeda Franco

  (For English text see below)

  Next Generation Prins Claus Laureaat Mónica Ojeda Franco (Guayaquil, Ecuador, 1988)

  Mónica Ojeda Franco is een schrijver die geen blad voor de mond neemt. Ze is de auteur van een gedichtenbundel, een verzameling korte verhalen en drie romans. Mandibula (Kaak, 2018) is haar meest recente publicatie. Haar onverschrokken beschrijvingen van angst en pijn, macht en kwetsbaarheid, perversiteit en seksuele begeerte omvatten een nieuw genre dat een jonge generatie aanspreekt. Ze schrijft vanuit diverse gezichtspunten, niet alleen vanuit het perspectief van een jong iemand, maar ook vanuit een feministisch, politiek, sociaal en psychologisch standpunt. Ze zegt dingen die niet gezegd mogen worden over heikele onderwerpen, zoals gruwelijke, abjecte en obscene elementen in de hedendaagse maatschappij. In 2017 werd Ojeda in Bogotá39 geprezen als een van de beste moderne schrijvers in Latijns-Amerika onder de 40 jaar. Ojeda heeft een graad in Sociale Communicatie met een minor in literatuur, een master in Literary Creation en een tweede master in Cultuurtheorie en –kritiek. Zij was als literatuurdocent verbonden aan de katholieke universiteit van Santiago de Guayaquil.

   

  (English)

  Next Generation Prince Claus Laureate Mónica Ojeda Franco (Guayaquil, Ecuador, 1988)

  Mónica Ojeda Franco is a writer who is unafraid of taboos. She is the author of a volume of poetry, a short story collection and three novels, the latest of which is Mandibula (‘Jaw’, 2018). Her unflinching depictions of fear and pain, power and vulnerability, perversion and sexual desire encompass new genres that appeal to a younger generation. She writes from various points of view; taking in not only a young person’s perspective, but also feminist, political, social and psychological perspectives. She says things that cannot be said about difficult subjects, including abominable, abject and obscene elements of contemporary society. In 2017, the Bogotá39 named Ojeda one of the best contemporary writers in Latin America under age 40. Ojeda has a degree in Social Communication with a minor in Literature, a master’s degree in Literary Creation, and a second master’s in Theory and Criticism of Culture. She has taught literature at the Catholic University of Santiago de Guayaquil.

Dit programma heeft al plaatsgevonden