Terug naar overzicht

COURAGE STORY NIGHT: BATTLEFIELD

Mime, muziek en de maskers - Language no problem

(English below)

De oude vrouw, de dictator, de manager en de vluchteling. Allemaal kregen ze te maken met oorlog, oftewel: battlefield. In een volstrekt lege ruimte -met alleen mime, muziek en maskers – brengt Courage samen met de muzikanten de verhalen van universele personages tot leven. Deze worden op virtuoze wijze gespeeld door acteurs die speciaal voor dit project overkwamen uit o.a. Iran, VS, Palestina en Ghana. 

In Courage Story Night krijgen de verhalen die Theatre Hotel Courage van over de hele wereld heeft verzameld gestalte in een eigen ontwikkelde theaterstijl met archetypische maskers, geïnspireerd door de Commedia dell’Arte. Deze maskers vertegenwoordigen de mensheid met personages uit alle lagen van de samenleving.

Een virtuoos gekkenhuis waar de spelers je naar hilarische hoogtepunten kunnen brengen maar je ook onverwachts kunnen raken. Waar taal geen barrière is en verbeelding hoogtij viert.

English

The old woman, the dictator, the manager and the refugee. They all had to deal with war, or: battlefield. In a completely empty space -with only mime, music and masks – together with the musicians, Courage brings the stories of universal characters to life. These are played in a virtuose way by actors who came in especially for this project from Iran, USA, Palestine and Ghana. 

In Courage Story Night, the stories that Theatre Hotel Courage has gathered from all over the world take shape in their own developed theater style with archetypal masks, inspired by the Commedia dell’Arte. These masks represent humanity with characters from all walks of life.

A virtuose madhouse where the players can take you to hilarious peaks but can also tug on your heartstrings unexpectedly. Where language is not a barrier and imagination reigns.

EEN KAARTJE KOPEN VOOR EEN ANDER

Theater Hotel Courage is zich ervan bewust dat niet iedereen over de middelen beschikt om theaterkaartjes te kopen, maar acht het van essentieel belang dat de veelzijdigheid die op het podium wordt laten zien zich ook in de zaal terug te zien is. Zo laat THC iedere voorstelling bussen vanuit onder andere asielzoekerscentra en bejaardentehuizen rijden om deze mensen een kaartje aan te bieden voor de voorstelling. Om dit financieel mogelijk te maken heeft van Beuren het concept ‘een kaartje kopen voor een ander’ bedacht. Men kan namelijk een ‘1+1 kaartje’ kopen, waarmee een bedrijf, een organisatie of een individueel persoon een kaartje betaalt voor de mensen die die middelen niet hebben. 
Volg de ticketlink om een kaartje voor jezelf én een ander te kopen.

ENGLISH INFORMATION

The past three years Theatre Hotel Courage traveled all over the world asking the question: “If the world would be a hotel, what would be your position in this hotel and what archetypical mask would you be?” From war zones to Wall Street van Beurden traveled to collect personal stories starting with this question. A few weeks ago the cast arrived in the Netherlands from all over the world to make all these personal stories into one fantastic theatre performance: ‘A Room with a View’. The imaginary hotel is a metaphor for our globalized world in which everyone has its position. In which everyone strives for a better life.
 • Hotel Courage

  (English below)

  Theatre Hotel Courage is het internationale theatergezelschap van Katrien van Beurden. De afgelopen 15 jaar ontwikkelde Katrien van Beurden de Courage speelstijl. Ze liet zich inspireren door het Commedia dell’Arte. Door kenners wordt Van Beurden internationaal gezien als een pionier op het gebied van de vernieuwing van Commedia, met een grote expertise om een brug te slaan naar een universeel theater voor een breed publiek.

  Samen met haar kernteam, bestaande uit o.a. Anne Fé de Boer, Remy van Kesteren, Sacha Muller, Thomas van Ouwerkerk en Peter Vigh, verzamelde ze de afgelopen jaren verhalen uit de landen van herkomst van de internationale cast. Hun hotel is een metafoor voor de geglobaliseerde wereld waarin ieder zijn plek heeft en iedereen streeft naar een beter leven. Theatre Hotel Courage deelt op speelse wijze internationale verhalen, maakt culturele verschillen zichtbaar en legt universele behoeftes bloot.

  QUOTES
  “Wat deze groep durft is niet minder dan bewonderenswaardig. Een bundeling van ambachtelijk plezier gecombineerd met lef van de hoogste kracht. Want hoe spannend is het dat deze spelers, van over de hele wereld, durven improviseren met een publiek dat er zich soms mee moet bemoeien. Resultaat: Een hilariteit dat je toch slinks inhoudelijk en ontroerend op je voorhoofd mept. Ik ben fan!” – Jeroen de Man, regisseur bij o.a. Het Nationale Theater.
  “De spelers van Courage zijn op het kale toneel heer en meester en maakt samen met de verbeelding en het inlevingsvermogen van het publiek, magie.” – Dennis Molendijk- dramaturg

  English

  Theater Hotel Courage is the international theater company of Katrien van Beurden. Katrien van Beurden has developed the Courage playing style for the past 15 years. She was inspired by the Commedia dell’Arte. Experts see Van Beurden internationally as a pioneer in the renewal of Commedia, with a great expertise to build a bridge to a universal theater for a wide audience.

  Together with her core team consisting of, among others, Anne Fé de Boer, Remy van Kesteren, Sacha Muller, Thomas van Ouwerkerk and Peter Vigh, she spent the past years collecting stories from the countries of origin of the international cast. Their hotel is a metaphor for the globalized world where everyone has their place and everyone strives for a better life. Theater Hotel Courage cleverly shares international stories, reveals cultural differences and exposes universal needs.

  QUOTES
  “What this group dares is nothing less than admirable. A collection of traditional fun combined with courage of the highest strength. Because how exciting is it that these players, from all over the world, dare to improvise with an audience that sometimes has to get involved. Result: A hilarity that hits you in the head with depth and emotion. I’m a fan! “- Jeroen de Man, director at o.a. Het Nationale Theater.
  “The Courage players are lord and master on the bare stage and, together with the imagination and empathy of the audience, make magic.” – Dennis Molendijk – dramaturge

   

Dit programma heeft al plaatsgevonden