Terug naar overzicht

Bodyscan 223

by Robin Nimanong

(Deze voorstelling is Engels gesproken. Nederlandse tekst onderaan de pagina)

This performance is English-spoken and is part of Amsterdam Fringe Festival. Tickets can be bought here

On the 11th and 12th of September, Compagnietheater and Amsterdam Fringe Festival present Bodyscan 223 by Robin Nimanong, winner of the Next Best Fringe Award 2020. 

“By offering a hyper-artificial mashup, we scan big questions about true ownership for society’s misfits and gender-benders. Bodyscan 223 is discussing radical freedom through a provocative yet vulnerable process. Scanning Queer Bodies, continuously evolving and transforming.”

Bodyscan 223 is a media dance event, scanning our conflicted ideas about technology, accessibility and queer identity. The dancers present their queer bodies as testimonies against errored structures of society. The audience scans their own experience through the non-conforming performers. Together they will enter a futuristic cyberpunk experience. Artificial Intelligence and big data are increasing inequality and threatening democracy. What if algorithms will control your lifepath? Will credits control our emotions?

There has been more and more online safe queer spaces popping up online. But when are they real? The dancers will discover the current reality in this queer hybrid research.

TWO TWO THREE or 2-2-3 explains how we are moving from male and female (2) to more options (3). Technology explains the norm. But there is a new fluid area to discover, which goes in between and beyond, discussing paradigms and stereotypes, feeling disidentified and misidentification, trying to overcome a succession of errors from the normative and delusional. Together we go into unfamiliar and hopefully new effective attitudes, with an effort to understand one another. 

Credits

Media Artist, VJ/DJ: Irene Cassarini /AKA/ GUENTER RÅLER
Dance Artists: Joley Rammon Groeizaam & Jeroen Janssen
Dramaturgy: Lara van lookeren
Production: Athina Liakopoulou
Scenography: RFX_propmaking & Creative Coding Utrecht
Poster by: Jeisson Drenth
Special thanks to ICK Amsterdam, het Huis Utrecht, Vrijburcht theatre and Janivo
Supported by: Amsterdam Fonds voor de Kunsten & Cultuurfonds

About Robin Nimanong

Robin Nimanong (he/she/they) is a dance artist who develops his work in the field of society and queer art, to aim for unheard voices to be heard. Consisting of the interest in dance, the body and media. He combines these with questions about identity, self-care and activism, crossing borders between dance and other disciplines. Inspired by his own identity as queer and bi-cultural, he develops himself as young maker. Robin danced with Batshevas Ensemble, Ivgi&Greben, SHIFFT and Nicole Beutler. He created as young maker already for Amsterdam Fringe Festival, Delft Fringe Festival, Cafe Theater Festival and Amsterdam Dance Event. This show will be created in the residency space from ICK Amsterdam, as Robin won the NEXT BEST FRINGE AWARD 2020.

 • Nederlandse tekst

  Op 11 en 12 september presenteren Compagnietheater en Amsterdam Fringe Festival Bodyscan 223 van Robin Nimanong. Bodyscan 223 scant en stelt onze tegenstrijdige ideeën over technologie en queer identiteit ter discussie. 

  Bodyscan 223 is een media dans evenement dat onze tegenstrijdige ideeën over technologie, toegankelijkheid en queer-identiteit onder de loep neemt. De dansers presenteren hun queer lichamen als getuigenis tegen discriminerende structuren in de samenleving.

  Het publiek scant hun eigen ervaring door de performers die zich buiten hokjes bewegen. Samen gaan ze een futuristische cyberpunk-ervaring tegemoet. Kunstmatige intelligentie en big data vergroten de ongelijkheid en bedreigen de democratie. Wat als algoritmen je levenspad zullen beheersen? En zullen credits onze emoties beheersen?

  TWEE TWEE DRIE of 2-2-3 legt uit hoe we van mannelijk en vrouwelijk (2) naar een nieuwe optie gaan (3). Technologie verklaart de norm. Maar er is nieuw een grijs gebied te ontdekken, dat daartussen en daarbuiten gaat. We bestrijden paradigma en stereotypes, anonimiteit of misidentificatie. We gaan tegen het normatieve in. Samen gaan we in onbekende en hopelijk nieuwe effectieve mindsets verder, met als poging om meer begripvol voor elkaar te zijn.

  Over Robin Nimanong

  Danskunstenaar Robin Nimanong (hij/zij/hen) ontwikkelt zijn werk op het gebied van de samenleving en queer art, met als doel om ongehoorde stemmen luid te laten klinken. Bestaande uit zijn interesse in dans, het lichaam en media. Hij combineert deze met vragen over identiteit, zelfzorg en activisme, waarbij grenzen worden overschreden tussen dans en andere disciplines.

  Geïnspireerd door zijn eigen identiteit als queer en bi-cultureel ontwikkelt hij zich nu als jonge maker. Robin heeft gedanst bij Batshevas Ensemble, Ivgi & Greben, SHIFFT en Nicole Beutler. Robin voedt nu zijn eigen futuristische queer taal buiten de lijntjes. Deze nieuwe show wordt ontworpen binnen de art residentie van ICK Amsterdam, doordat Robin vorig jaar de NEXT BEST FRINGE AWARD 2020 ontving.

Dit programma heeft al plaatsgevonden