Terug naar overzicht

Ayahuasca

Powered by ISH Dance Collective & Amenti MoveMeant

(English below, language is no problem for this performance)

Ayahuasca is een voorstelling die experimentele hiphop en mentale zelfreflectie op een innovatieve manier verbindt. Choreograaf Gil Gomes Leal laat zich inspireren door de mentale complexiteit van de mens. Met vervreemdende en bij vlagen ontregelende bewegingstaal laten de dansers het diepste van hun ziel zien volgens een ceremoniële zoektocht waarbij het drinken van de eeuwenoude drank Ayahuasca centraal staat. Een onderzoek naar een meer gebalanceerde en geaarde staat van bewustzijn.

Gil Gomes Leal heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een uitzonderlijk danser tot een nieuwe maker. Met een sterke artistieke signatuur die gepaard gaat met een eigen visie op vooronderzoek en zelfreflectie. In zijn werk legt hij de focus op mentale zelfreflectie, het onderzoeken naar spiritualiteit en hoe dit zich vertaald naar het lichaam. In westerse landen worden mentale problemen veelal ‘opgelost’ door het gebruiken van medicijnen, waar in niet-westerse landen vaak de nadruk ligt op samen zijn, elkaar er doorheen helpen en waar er soms gebruik wordt gemaakt van natuurlijk genezende middelen.

Gil is in november 2018 op onderzoeksreis gegaan naar Peru om dichter bij het plant medicijn Ayahuasca te komen. Hij heeft hier de kans gehad te leren en te helen tijdens de ceremonies in samenwerking met een Sjamaan uit Peru. Een levensveranderende ervaring die geleid heeft tot de voorstelling Ayahuasca. De voorstelling zal gedanst worden door zes dansers, ieder met een eigen bewegingstaal, die worden begeleid door een Ayahuasquero die de ceremonie leidt.

Powered by: ISH Dance Collective & Amenti MoveMeant
Concept: Gil Gomes Leal
Choreografie: Gil Gomes Leal i.s.m. dansers
Dansers: Gil The Grid, Wesley ́Vayu ́ Rommy, Kamilla ́Lil K ́, Matilde Tommasini, Ruben Lapong en Gerald Carolie
Ayahuasquero: Mark Mills
Concept lichtontwerp: Mike Den Ottelander
Kostuum: Mirjam Manusama

Website: www.ishdancecollective.com / www.amenticollective.com
Foto’s: Salvatore Angelo Sergio

TRAILER:

 • Ayahuasca

  Ayahuasca is a performance that connects experimental hip-hop and mental self-reflection in an innovative way. 

  Choreographer Gil Gomes Leal is inspired by the mental complexity of human beings. With alienating and occasionally disruptive movements, the dancers expose the depths of their souls following a ceremony, which involves drinking the age-old drink called Ayahuasca: an investigation into a more balanced and grounded state of consciousness.

  Gil went on a research trip to Peru in November 2018 to understand the Ayahuasca plant better. He had the opportunity to learn and heal during the ceremonies in collaboration with a Shaman from Peru. A life-changing experience that led to the performance Ayahuasca. The performance is by a troupe of six dancers, all with their own movement language. An Ayahuasquero who leads the ceremony will also accompany the dancers.

  Gil Gomes Leal has developed in recent years from an exceptional dancer to a new choreographer with a strong artistic signature that is accompanied by his own vision of preliminary research and self-reflection. In his work, he focuses on mental self-reflection, investigating spirituality and how this translates to the body.

  This performance was made possible by the Nieuwe Makers Regeling – Fonds Podium Kunsten powered by ISH Dance Collective.

  Powered by: ISH Dance Collective & Amenti MoveMeant
  Concept: Gil Gomes Leal
  Choreography: Gil Gomes Leal i.s.m. dansers
  Dancers: Gil The Grid, Wesley ́Vayu ́ Rommy, Kamilla ́Lil K ́, Matilde Tommasini, Ruben Lapong en Gerald Carolie
  Ayahuasquero: Mark Mills
  Light design: Mike Den Ottelander
  Costumes: Mirjam Manusama

  Website: www.ishdancecollective.com / www.amenticollective.com
  Photos: Salvatore Angelo Sergio

Dit programma heeft al plaatsgevonden