Meet the Artist: Belle Dommage

(Scroll verder voor de Nederlandse vertaling)

Belle Dommage is a drag queen and creator of beings, part of the House of Hopelezz. She performs during two of the programs in Compagnietheater in December: Vertoon and Queer Pornfilmfestival. Through these events, we would like to offer a different take on traditional perceptions on gender and sexuality through performance and art. 

We gave Belle Dommage a call just… because we felt like it!

HELLO BELLE DOMMAGE ?

Can you tell us a little bit about yourself and your background as a performer? 

I was born in Cascais which is a village near Lisbon, Portugal, but moved to Amsterdam about 3 years ago. I’ve been trained and have worked as a professional actor. Besides doing theatre school, I did dance and aerial acrobatics.

I slowly started to realize that I could express myself better through bodily expression than through words. For a while, I didn’t work in the artistic field at all, which I perceived as a bad time for me. That’s when I realized that performance was essential for my life. Around that same time, I discovered drag performance as a form to express myself in more ways than I could before; not just female impersonation, but also how to bend the genders.

Would you say that is always part of your performance?

Gender dysphoria is always present. And I like to work with my naked body a lot. Being naked is still perceived as a taboo, but I feel quite comfortable using my body nakedly. Apart from the construction of gender (the way we present ourselves as male, female, intersex, non-gendered, etc), more generally speaking the way we present ourselves is a construction. I believe there is nothing better than a naked body to create an almost neutral point for creation.

Your website mentions you love to push the boundaries of society to leave spectators amazed and/or shocked. Do you feel like nowadays it might be necessary to shock your audience?

Shocking is not so much a necessity, it is more of a consequence. Simply presenting the naked body sometimes is shocking for people. The idea of playing with the gender you are born with and being on stage transforming it into something else. Whether that’s shocking is in the eye of the beholder.

I am a very emotional person myself and it is essential to have emotions on stage and to communicate and connect to the people. Sometimes you need to punch some things to penetrate into the minds. Theatre has a therapeutic quality to it because it forces you to confront yourself with things you otherwise wouldn’t.

You incorporate sex and body politics into your performances. What is your view on the porn industry?

I actually think it is quite limited and institutionalized. I mean the rules are still very ‘a man is a man’ and ‘a woman is a woman’. Even in the queer porn industry, this happens, and “roles” like top and bottom are taken too strictly. People are not that black and white.

What would you recommend your audience to go and see? 

Obviously this is a little biased, but in Amsterdam, drag became very mainstream with Rupaul’s Drag Race. Drag, however,  is so much richer than that. The place where performances go beyond drag is Club Church, where sexuality and gender issues are addressed. These go further than drag, even further than the club kid style.

Do you have something or someone that inspires you and your art?

I really like Matthew Barney‘s work. Also, Björk is aesthetically a great inspiration. There is a lot of sexuality at play in her work, which is less evident, but just as important. Also, Isshehungry represents entirely what I am aiming for in my performance when it comes to going beyond female impersonation.

Where else do you perform? Any place we can see you regularly? 

I mostly work at Club Church. I also started a regular night called Cabinet of Curiosities at Amstel 54, which takes place every 3rd Friday of the month. It is a stage for queer artists that show alternative performance or art. I also organize a party at Club Church called Tartarus, because I missed a darker vibe in the scene. Tartarus is a queer perform & play party for alternative artists.

Want to see Belle Dommage perform? Get your tickets here for Vertoon on the 5th of December 2019 or here for Queer Pornfilmnight, on the 14th of December. Or follow her Instagram here.

photo by Helen Vechurko


(Nederlandse tekst)

Belle Dommage is een drag queen en schepper van wezens, onderdeel van de House of Hopelezz. Ze treedt op tijdens twee programma’s in het Compagnietheater in december: Vertoon en Queer Pornfilmfestival. Met deze events willen we door middel van performance en kunst een alternatief bieden voor de traditionele kijk op gender en seksualiteit.

Omdat we er zin in hadden belden we Belle voorafgaand aan haar optredens, om haar iets beter te leren kennen. 

HALLO BELLE DOMMAGE ?

Kun je ons wat meer vertellen over jezelf en je achtergrond als performer?

Ik ben geboren in Cascais, een dorp in de buurt van Lissabon, Portugal, maar ben ongeveer 3 jaar geleden naar Amsterdam verhuisd. Ik ben opgeleid en heb gewerkt als professioneel acteur. Naast het volgen van de theateropleiding deed ik dans en aerial acrobatiek.

Mettertijd ben ik me gaan realiseren dat ik mezelf beter kon uitdrukken met mijn lichaam dan met mijn woorden. Er was een tijd dat ik niet in de kunsten werkte, wat ik als een mindere periode heb ervaren. Daardoor besefte ik dat performen essentieel is voor mijn leven. Rond diezelfde tijd ontdekte ik dat ik me met drag performance als vorm op meer manieren kon uitdrukken dan ik gewend was. Niet alleen het imiteren van vrouwen, maar ook het spelen met gender.

Is dat altijd onderdeel van jouw optredens? 

Genderdysforie is altijd aanwezig. En ik werk graag met het naakte lichaam. Naakt zijn wordt nog steeds als een taboe ervaren, maar ik voel op mijn gemak naakt. Afgezien van de constructie van gender (de manier waarop we onszelf presenteren als mannelijk, vrouwelijk, interseksueel, non-gendered, enz.), is de manier waarop we onszelf presenteren in het algemeen een constructie. Ik geloof dat er niets beter werkt dan een naakt lichaam als een soort neutraal startpunt voor creatie.

Op je website zeg je dat je graag langs de grenzen van de samenleving schuurt om toeschouwers te verbazen en/of shockeren. Heb je het gevoel dat het tegenwoordig nodig is om je publiek te shockeren?

Schockeren is niet zozeer een noodzaak, maar eerder een gevolg. Simpelweg een naakt lichaam presenteren is voor sommige mensen al schokkend. Of zelfs het spelen met het geslacht waarmee je bent geboren. Of dat schokkend is, is dus subjectief en per toeschouwer verschillend.

Ik ben zelf een zeer emotioneel persoon en het is voor mij essentieel om emoties op het podium te gebruiken om te communiceren en contact te maken met het publiek. Soms hoort daarbij dat je tegen wat dingen moet aanschoppen om tot mensen door te dringen. Theater heeft daarmee ook een therapeutische kwaliteit, omdat het je in aanraking brengt met dingen waar je anders nooit mee in contact zou komen.

Sex en body politics spelen een grote rol in je performances. Hoe kijk je aan tegen de porno-industrie?

Ik denk eigenlijk dat het vrij beperkend en te geïnstitutionaliseerd is. Het is nog steeds heel erg ‘een man is een man’ en ‘een vrouw is een vrouw’. Zelfs in de queer porno-industrie gebeurt dit en worden “rollen” zoals top en bottom erg strikt genomen. Terwijl mensen niet zo zwart-wit zijn.

Wat zou je je publiek aanbevelen om te gaan kijken?

Uiteraard ben ik een beetje bevooroordeeld, maar in Amsterdam is drag vrij mainstream geworden door bijv. Rupaul’s Drag Race, terwijl het zoveel diverser en rijker is dan dat. Een plek waar dit soort performance veel verder gaat dan drag is Club Church, waar veel seksualiteit- en genderkwesties op het podium worden gerepresenteerd. Het gaat eigenlijk voorbij aan drag en club kids.

Heb je iets of iemand die jou en je kunst inspireert?

Ik hou erg van het werk van Matthew Barney. Daarnaast is Björk esthetisch een grote inspiratie. Er speelt ook veel seksualiteit in haar werk, wat minder evident maar net zo belangrijk is. Isshehungry vertegenwoordigt ook waar ik naar streef in mijn performance als het gaat om het voorbij gaan aan het nadoen van een vrouw.

Waar treed je nog meer op? Is er een plek waar we meer van je kunnen zien? 

Ik treed het meest op in Club Church. Sinds kort heb ik ook een vaste avond genaamd Cabinet of Curiosities in Amstel 54, elke 3e vrijdag van de maand. Het is een podium voor queer artiesten die alternatieve performance of kunst tonen. Ik organiseer ook een feest in Club Church genaamd Tartarus, omdat vond dat Amsterdam een feest nodig had met een wat duisterder karakter. Tartarus is een queer perform & play feest voor de alternatieve artiest.

Wil je Belle Dommage live zien optreden? Koop je tickets hier voor Vertoon op 5 december 2019 of hier voor Queer Pornfilmnight, op 14 december 2019. Of volg haar hier op Instagram.

Spread the word & share