Op zaterdag 18 december eindelijk de gedroomde samenwerking met International Queer & Migrant Film Festival (IQMF) in de CT Cinematic: Club & Vogue Special! Voor een speciale screening heeft IQMF hun favoriete documentaires uit de queer dance scene geselecteerd voor een avondje Compagnietheater inclusief een speciale kunstexpositie en dj’s in de bar. Maar weet jij eigenlijk wel precies wat we verstaan onder queer? En gebruik jij al genderneutrale taal? En weet je precies waar LGBTQIA+ voor staat? Lees en leer meer over al je queer vragen in deze CT Stoomcursus!

Genderpatronen

Misschien is het je wel opgevallen dat de NS niet langer ‘dames en heren’ omroept, maar gebruikmaakt van het woord ‘reizigers’. Of dat er in brieven wordt verwezen naar ‘uw echtgenoot’ of ‘partner’, in plaats van ‘man’ of ‘vrouw’. Er zijn meerdere redenen om niet meer in de hokjes van man en vrouw te willen denken. Ten eerste willen veel mensen af van de traditionele genderpatronen en de ongelijkheid die ontstaat tussen verschillende genders door bijvoorbeeld de mannelijke vorm te gebruiken in algemene artikelen. Daarnaast zijn er ook veel mensen die zich niet identificeren als man of vrouw en die dus buiten de hokjes vallen door niet-genderneutrale taal te gebruiken. Tijd voor verandering dus.

Woorden als ‘reizigers’, ‘bewoners’, ‘partners’, ‘kinderen’, ‘mensen’, ‘collega’s en ‘leerlingen’, bieden een handvat voor genderneutraal taalgebruik, maar hoe zit dat met lastigere woorden? Denk aan ‘broer en zus’, waar het Nederlands geen algemene term voor kent, of  bepaalde beroepen. Of nog lastiger, de mannelijke en vrouwelijke persoonlijk voornaamwoorden ‘hij/ hem’ en ‘zij/haar’. Voor non-binaire personen leveren deze persoonlijk voornaamwoorden een probleem op. Laten we even een korte opfriscursus doen over het woord ‘non-binair’. Eerst is het belangrijk om te weten wat binair eigenlijk betekent: tweedeling. Hier wordt het verschil tussen gender en geslacht van belang.  Vanuit de biologie kennen we twee geslachten, man en vrouw. Dat is de tweedeling waar binair voor staat. Daarentegen kan iemand die bijvoorbeeld  de geslachtskenmerken van een man heeft zich vrouw voelen, of zich in ieder geval geen man voelen. Voor mensen die zich identificeren met een ander gender dan hun geslacht, bestaat dus de parapluterm non-binair. Binnen het spectrum van non-binariteit bestaan verschillende vormen, zoals genderqueer en bigender, maar ook trans personen vallen onder non-binair.

Hen/hun

Terug naar het probleem van de persoonlijk voornaamwoorden hij/zij: hoe lossen we dit in de taal op? In het Engels wordt al langere tijd verwezen naar non-binaire mensen met de persoonlijk voornaamwoorden they/them. Ook in het Nederlands wordt deze meervoudige vorm, hen/hun,  sinds 2016 gebruikt door personen die zich niet identificeren met één gender. Sommige non-binaire mensen prefereren de persoonlijk voornaamwoorden die/diens. Voor een aantal mensen is het misschien even wennen om een meervoudige vorm te gebruiken voor één persoon. Voorbeeldzinnen met ‘hen’ zijn:  “Hen identificeert zich als non-binair” of “Hen heeft hun hoofd gestoten tijdens het douchen”.

Misschien heb je het idee dat je nog niet alle queer termen helemaal begrijpt of wil je er graag meer over leren. Hieronder hebben we daarom een kleine ABC voor jou met woorden die je misschien kunnen helpen om meer inzicht en kennis te krijgen over dit onderwerp!

Queer ABC

Aseksueel – Geen gevoelens hebben op het gebied van seksualiteit. De verlangens en lusten die normaliter opgewekt worden door seksuele prikkels worden niet herkend.

Aseksuelen zijn echter wel in staat om verliefd te worden of om liefde te voelen voor iemand anders.

Androgynie   Een genderexpressie met elementen van zowel mannelijkheid als vrouwelijkheid.

Bigender – Een persoon die fluctueert tussen traditioneel “vrouw” en “man” op geslacht gebaseerd gedrag en identiteiten, identificerend met twee geslachten (of soms identificerend met ofwel man of vrouw, evenals een derde, ander geslacht).

Binder – Onderkleding die wordt gebruikt om het uiterlijk van de borsten te veranderen of te verminderen (op dezelfde manier gedragen als een sportbeha).

Cis  Afkorting voor Cisgender, wat verwijst naar wanneer de genderidentiteit van een persoon overeenkomt met het geslacht zoals toegewezen bij de geboorte. Cisgender  is het tegenovergestelde van transgender.

Cisnormativiteit – De  veronderstelling, bij individuen en in instellingen, dat iedereen cisgender is, en dat cisgenderidentiteiten superieur zijn aan trans identiteiten en mensen. Leidt tot de onzichtbaarheid van niet-cisgenderidentiteiten.

Drag –  Een persoon die zich om vele redenen, waaronder ontspanning, plezier en seksuele bevrediging, kleedt als de binaire uitdrukking van het tegenovergestelde geslacht (“cross-jurken”). Moet niet worden verward met trans seksueel).

  1. Drag king– Iemand  die (hyper)mannelijkheid theatraal vertolkt.
  2. Drag queenIemand die (hyper)vrouwelijkheid theatraal vertolkt.

Genderidentiteit – De interne perceptie van iemands geslacht, en hoe ze zichzelf labelen, op basis van hoeveel ze wel of niet aansluiten bij wat ze begrijpen dat hun opties voor gender zijn. Vaak gecombineerd met biologisch geslacht, of geslacht toegewezen bij de geboorte.

Geslachtsneutrale voornaamwoorden – Voornaamwoorden die op geen enkele manier verband houden met een bepaald geslacht, zoals die of hen. In het Engels verwijst de term gender-neutral pronouns  meestal naar voornaamwoorden van de derde persoon (they/ them), aangezien er geen geslachtsgebonden voornaamwoorden in de eerste of tweede persoon zijn. Soms wordt sie gebruikt als alternatief voor he/she.

Genderqueer – Een genderidentiteitslabel dat vaak wordt gebruikt door mensen die zich niet identificeren met man/vrouw, en een overkoepelende term voor veel gender-niet-conforme of niet-binaire identiteiten (bijv. agender, bigender, genderfluid).

Heteronormativiteit –  De veronderstelling, bij individuen en/of in instellingen, dat iedereen heteroseksueel is en dat heteroseksualiteit superieur is aan alle andere seksualiteiten. Leidt tot onzichtbaarheid en stigmatisering van andere seksualiteiten: als je leert dat een vrouw getrouwd is, moet je haar vragen wat de naam van haar man is. Heteronormativiteit brengt ons er ook toe aan te nemen dat alleen mannelijke mannen en vrouwelijke vrouwen hetero zijn.

Heteroseksisme – Gedrag dat heteroseksuele mensen een voorkeursbehandeling geeft, versterkt het idee dat heteroseksualiteit op de een of andere manier beter of ‘correcter’ is dan queerheid, en/of maakt andere seksualiteiten onzichtbaar.

Intersex – Term voor een combinatie van chromosomen, geslachtsklieren, hormonen, interne geslachtsorganen en geslachtsorganen die verschilt van de twee verwachte patronen van mannelijk of vrouwelijk. Vroeger bekend als hermafrodiet, maar deze term is nu achterhaald en denigrerend.

L.G.B.T.Q.I.A.+ – Paraplutermen voor alle mensen met een niet-normatief geslacht of seksualiteit, er zijn veel verschillende initialismen waar mensen de voorkeur aan geven. L.G.B.T.Q.I.A. staat voor lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual (/agender).

Omniseksueel (of panseksueel) – Verwijst naar iemand die zich romantisch, emotioneel of seksueel aangetrokken voelt tot personen van alle geslachten en oriëntaties.

TransEen overkoepelende term voor een reeks identiteiten die sociaal gedefinieerde gendernormen overschrijden. Trans met een asterisk wordt vaak gebruikt in geschreven vormen (niet gesproken) om aan te geven dat u verwijst naar het grotere groepskarakter van de term, en specifiek met niet-binaire identiteiten, evenals transgender mannen (trans mannen) en transgender vrouwen (trans vrouwen).

Bronnen voor de pagina:

Begrip: aseksueel, LGBTQ gender language, LGBTQ termen en definities in de woordenlijst, Genderneutraal schrijven, hoe doe je dat?, Door mannelijk taalgebruik als vanzelfsprekend te beschouwen sluit je iedereen uit behalve mannen, Genderneutrale taal is mierenneukerij met woorden

Koop hier je kaartje voor Vertoon! 

Spread the word & share