Amerpodia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerpodia is een onderneming van Amerborgh International N.V., actief op divers gebied. Belangrijk zijn de activiteiten van Amerborgh in kunst en cultuur, waaronder de musical Soldaat van Oranje, fotoproject Streets of the World en het Haagse Festival Classique. Amerborgh heeft sinds kort ook een viertal podia in bezit. De Rode Hoed, Felix Meritis, De Nieuwe Liefde en het Compagnietheater zijn vier ‘huizen’ met elk een eigen identiteit, oorsprong en plaats in de stad Amsterdam.

De Rode Hoed is door Huub Oosterhuis opgericht als centrum voor religie, zingeving en poëzie en verlegde de aandacht naar het maatschappelijk debat. De Rode Hoed heeft zich ontwikkeld tot een breed geprogrammeerd onafhankelijk cultureel debatcentrum, dat ook vaak dient als podium voor televisie-programma’s. De Rode Hoed is gevestigd in een monumentaal pand aan de Keizersgracht in Amsterdam.

Felix Meritis, ook aan de Keizersgracht, is in 1788 door de gegoede burgers van Amsterdam opgericht als ‘monument van de Verlichting’. Het gebouw heeft sindsdien meerdere functies en vele bewoners gehad. Dat is inmiddels aan het gebouw te zien. Per 2017 zal daarom een ingrijpende renovatie starten waarna in de loop van 2018 Felix Meritis opnieuw dienst kan doen als ‘huis der verlichting’. Felix Meritis heeft tot eind 2016 nog een drukke agenda met programma’s op het gebied van maatschappij, muziek en filosofie. Bekend is bijvoorbeeld de serie Felix Colleges.

De Nieuwe Liefde, gevestigd aan de Da Costakade is een centrum voor debat, bezinning en poëzie. Sinds februari 2011 presenteert De Nieuwe Liefde publieksprogramma’s van ethische, filosofische, politieke en sociaal-maatschappelijke aard. Het wil een huis zijn voor ‘bezield verband’, waar beschaving opnieuw inhoud krijgt boven de chaos uit. Het biedt ook een podium aan poëzie, muziek en theater. Vanuit het Nieuwe Liefde Leerhuis wordt verdieping en interactie op het gebied van liturgische vernieuwing, bijbel en tradities geboden, zoals dat de afgelopen vijftig jaar is gegroeid en onder woorden gebracht door Huub Oosterhuis.

Het Compagnietheater aan Kloveniersburgwal heeft altijd (on)bekend podiumtalent de gelegenheid gegeven om vlieguren te maken. Vroeger met huisgezelschap de Theatercompagnie van Theu Boermans, en tegenwoordig voor een rijke mix aan bespelers, waaronder veel jonge makers: van muziektheater tot exposities, van culturele ontvangsten tot jeugdvoorstellingen. Ook als Amsterdams huistheater van het Nationale Toneel en als thuisbasis voor diverse festivals – profileert het Compagnietheater zich als een huis vol talent.

Alle vier de huizen hebben tevens uitstekende faciliteiten en mogelijkheden voor presentaties, vergaderingen, recepties, seminars, congressen en radio/televisie opnames.

De ambitie van Amerpodia is om deze vier bijzondere huizen een nog steviger positie in het maatschappelijke en culturele leven van Amsterdam te geven. Door een samenwerkende organisatie te ontwikkelen waarin ieder van deze huizen, met behoud van eigen identiteit en uitstraling, gebruik maakt van elkaars know-how, creativiteit, capaciteiten en netwerken. Het doel daarvan is om de podia krachtiger en financieel onafhankelijk te maken.

 

 

Spread the word & share