1,5m protocol

(english below)

Alle bezoekers krijgen de informatie op deze pagina voorafgaand aan een programma via een servicemail in de mail.

Werkend volgens het 1,5m protocol en met in achtneming van de RIVM-richtlijnen heeft Compagnietheater aanvullende huisregels opgesteld voor bezoekers, medewerkers en sprekers/bespelers om een veilige omgeving te kunnen creëren. Deze huisregels zijn specifiek voor bezoekers:

Minimaal 1,5 meter afstand
Houd je tijdens jouw bezoek aan de richtlijnen van het RIVM: blijf thuis bij symptomen en houd minimaal 1,5 meter afstand van andere bezoekers en medewerkers. Wij maken dit mogelijk door middel van een aantal aanpassingen:

 • Mondmasker: Het is verplicht een mondmasker te dragen als je door het theater loopt. Als je op je stoel zit, of plek staat, hoef je geen mondmasker meer op te hebben.
 • Kaartverkoop: tickets worden voorafgaand aan het programma online via de website van Compagnietheater verkocht of aan de kassa vanaf een kwartier voor aanvang. Printen van een ticket is bij ons niet nodig. Medewerkers voeren op veilige wijze ticketcontroles uit.
 • Inloop: Compagnietheater is doorgaans een kwartier voor aanvang van een programma geopend, tenzij anders vermeld. We verzoeken bezoekers zo vroeg mogelijk te komen, zodat de 1,5m afstand tussen bezoekers zo makkelijk mogelijk gehouden kan worden.
 • Looproutes: er wordt zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer toegepast op de looproutes van bezoekers. De routes wijzen zich vanzelf, of je wordt door één van onze medewerkers begeleid.
 • Hygiene: tijdens het programma zijn er op verschillende plekken desinfectie-stations waar bezoekers gebruik van kunnen maken.
 • Tijdens het programma Naast de ingang van de zaal is een bar, waar voor, tijdens, en na het programma drankjes te koop zijn, alleen met contactloze pin betalingen. Uiteraard kun je alleen je drankjes halen en nuttig je die op je stoel. Verder word je aan de bar geacht afstand te houden van elkaar als een rij vormt.
 • Toiletten Voor, tijdens en na het programma is het mogelijk om gebruik te maken van de toiletten.

1,5M PROCOTOL 

This information will also be sent via email to the person who purchased the tickets.

Working with a 1.5m protocol in accordance with the RIVM guidelines, Compagnietheater has set additional house rules for visitors, employees and speakers/players to create a safe environment. The rules on this page are just for the visitors. 

Keep your distance, a minimum of 1,5 meter
During your visit, stick to the RIVM (Dutch Health Organization) guidelines: stay at home when you have symptoms and keep a minimum distance of 1.5 meters from other visitors and employees. We’ve made this possible through a number of adjustments:

   • Face mask: Wearing a face mask is mandatory. You do not need to wear one when you’re sitting down or standing at your spot, but you should wear one when moving through the space.
   • Ticket sales: tickets are available online at the Compagnietheater website prior to the program or at the box office from fifteen minutes before the program starts. You do not need to print your ticket. Employees conduct ticket checks safely.
   • Arriving to the venue: Compagnietheater is open to public fifteen minutes before the start of the program, unless announced differently on the website or your ticket. To be able to keep 1.5m distance between everybody, we kindly ask you to come as early as possible.
   • Walking routes: one-way traffic is applied as much as possible. The routes are self-explanatory, otherwise you will be guided by one of our employees.
   • Hygiene: at the venue, there are hygiene stations at various locations that visitors can use to disinfect. Please use them. After using the bathroom, please wash your hands thoroughly.
   • During the program: There will be a bar in the downstairs area or in the theater space itself open before, during and after the program. Only card payment is accepted at this time. It’s only allowed to consume your drinks at your table or chair, not the bar.
   • Toilets: Toilets will be cleaned before and after the program. You can use them at any time during the evening.

Thank you for following the house rules and enjoy the program!

Spread the word & share